Προφίλ

Η δικηγορική εταιρεία «ΣΠΥΡΑΚΟΣ-ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ» αποτελεί συνέχεια του ομώνυμου δικηγορικού γραφείου που λειτουργεί  από το 1995, προσέλαβε δε τη σημερινή εταιρική της  μορφή το 2012. Τα στελέχη της καλύπτουν με  επιστημονική κατάρτιση, εξειδίκευση και εμπειρία τους τομείς των υπηρεσιών της. Σε αρκετούς, άλλωστε, από αυτούς έχουν συνεισφέρει καίρια, με την επιστημονική,  επαγγελματική και κοινωνική τους δραστηριότητα, στην εξέλιξη και εμβάθυνση της νομολογίας, στην ανάδειξη κρίσιμων θεμάτων και την αντιμετώπιση άνισων καταστάσεων, στην προαγωγή  θεσμών για τη  βελτίωση της  θέσης  καταναλωτών και επιχειρήσεων απέναντι σε ισχυρούς διαπραγματευτικά οργανισμούς.

Ο ιστότοπος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση πολιτών και επιχειρήσεων – γενικά των συναλλασσομένων και των αποδεκτών υπηρεσιών – για τα δικαιώματά τους σε καταστάσεις που αυτά θίγονται ή αμφισβητούνται και τις δυνατότητες προστασίας των συμφερόντων τους και ικανοποίησης των αξιώσεών τους. Σκοπό έχει να συνεισφέρει στην κατανόηση της συμβολής που μπορεί να έχει ο νομικός χειρισμός στην αντιμετώπιση του προβλήματος  και να διαδώσει χρήσιμες σχετικές πληροφορίες ή εμπειρίες. Ενημερώνει έτσι για ενδιαφέρουσες εξελίξεις και εμπεριέχει  σχετική σελίδα με Θέματα που αναπτύσσονται (εμπλουτίζεται βαθμιαία). Η ένδειξη   παραπέμπει σε υποθέσεις του γραφείου μας.

Οι επισκέπτες μπορούν στην ηλεκτρονική διεύθυνσή μας να εντοπίζουν προβλήματα, να εκφράζουν τις επιθυμίες τους για θέματα που θα ήθελαν να αναπτυχθούν στον ιστότοπο και να απευθύνουν ερωτήματα, στην απάντηση των οποίων, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, θα επιδιώκουμε να ανταποκριθούμε.