ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ (Δ.Ν.)

Ο Δημήτρης Σπυράκος  γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Πραγματοποίησε, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό δίκαιο στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Φραγκφούρτης, στην οποία και αναγορεύτηκε τον Φεβρουάριο 1990 διδάκτωρ νομικής με “magna cum laude”.

Από το 1992 ασκεί δικηγορία στο ιδιωτικό και το ποινικό δίκαιο. Ως δικηγόρος χειρίστηκε  συλλογικές αγωγές των ενώσεων καταναλωτών, με αποφάσεις επί των οποίων δημιουργήθηκε η πλούσια νομολογία για καταχρηστικούς όρους και πρακτικές.

Έχει συμμετάσχει στην κατάρτιση προτάσεων και σχεδίων νόμου σε θέματα ποινικού δικαίου, τραπεζικών συναλλαγών, ιδιωτικής ασφάλισης, προαγωγής της διαφάνειας στις αγορές. Ως  ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Εμπορίου Κ. Σημίτη συμμετείχε στη σύνταξη του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών.

Από τον Δεκέμβριο 2009 έως τον Απρίλιο 2012 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και αργότερα Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Εισηγήθηκε και είχε  την ευθύνη σύνταξης του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση χρεών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (2000-2002), της Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφάλισης (1997-2002) και του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών (1995-2001).

Είναι ιδρυτικό μέλος,  Γενικός Γραμματέας (2002-2009) και από τον Ιούνιο  2013 Πρόεδρος του επιστημονικού σωματείου «Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή». Διετέλεσε μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (1997-2003). Είναι τακτικός συνεργάτης των Ποινικών Χρονικών.

Έχει δημοσιεύσει πλήθος νομικών μελετών σε θέματα ποινικού και ιδιωτικού δικαίου*.

Email επικοινωνίας: spirakos@spirakoslaw.gr

 


Επιστημονικές μελέτες