Σχέδιο διατάξεων για την προαγωγή της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς

03-08-2013

Κατατέθηκε τον Μάρτιο 2012 ως άρθρο 49 στο σχέδιο νόμου  «Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπές διατάξεις». Οι διατάξεις αποσύρθηκαν κατά την έναρξη της συζήτησης του σχεδίου νόμου, ωστόσο, θεωρούμε, ότι κατά βάση πρόκειται για ρυθμίσεις που εντέλει εξειδικεύουν τις  επιταγές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών κατά τις 288, 281, 197 και 198 ΑΚ.

Αιτιολογική έκθεση και ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, pdf