Επιβολή προστίμων για αυθαίρετη αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου νοσοκομειακής κάλυψης από τη Γενική γραμματεία Καταναλωτή, Νομικό Βήμα 2012, 634 επ.

06-08-2013

(βλ. απόφαση)