Δημήτρη Σπυράκου, Η πτώχευση της Lehman Brothers και το δικαίωμα των επενδυτών για αποζημίωση

19-08-2013

(άρθρο που δημοσιεύτηκε στον Κόσμο του Επενδυτή τις 16 Δεκεμβρίου 2008) Δημοσίευση pdf