Κάλυψη Φ.Π.Α. εξόδων νοσηλείας

26-08-2013

Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες αμφισβητούν την υποχρέωσή τους με βάση την ασφαλιστική σύμβαση νοσοκομειακής κάλυψης του ΦΠΑ που εμπεριέχεται στο λογαριασμό των εξόδων νοσηλείας. Πρόκειται για αντισυμβατική και κακόπιστη συμπεριφορά. Με το θέμα έχει ασχοληθεί στο παρελθόν η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Αξίζει να επισημανθεί η σχετική αιτιολογία σε πράξη επιβολής προστίμου για την άρνηση κάλυψη της εν λόγω δαπάνης (βλ. ΝοΒ 2012, 639 επ.)