Απαγόρευση χρήσης και διατύπωσης γενικών όρων τραπεζικών συναλλαγών

29-08-2013

Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ζ1-798 (ΦΕΚ Β 1353/11.07.2008), όπως έχει τροποποιηθεί με την Ζ1-21 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,  απαγορεύει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 21 ν. 2251/1994,  τη διατύπωση και χρήση  γενικών όρων τραπεζικών συναλλαγών, οι οποίοι έχουν κριθεί καταχρηστικοί   με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις  επί συλλογικών αγωγών (ας επισημανθεί ότι όλες οι αποφάσεις έχουν εκδοθεί επί  συλλογικών αγωγών που έχει χειρισθεί το γραφείο μας)

Επισυνάπτεται ο κατάλογος των καταχρηστικών όρων της παραπάνω Υ.Α.  με παραπομπή στην σχετική δικαστική απόφαση.