ΜονΕφΑθ 6301/2013: Υποχρέωση της τράπεζας για αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη ο πελάτης της από την αγορά επενδυτικών τίτλων της Lehman Brothers στην οποία αυτή διαμεσολάβησε.

30-10-2013

Logo_SymbolΣύναψη σιωπηρώς σύμβασης  παροχής επενδυτικών συμβουλών. Η τράπεζα δεν έλαβε υπόψη τον ορίζοντα γνώσεων του ενάγοντος για το αντικείμενο της επένδυσης, δεν πάρεσχε την κατάλληλη πληροφόρηση και σε κατανοητή μορφή του χαρακτήρα και των ιδιαιτεροτήτων των ένδικων τίτλων, ώστε ο ενάγων να είναι σε θέση να λάβει αυτόνομη απόφαση.  Επιδίκαση ποσού 43.260 ευρώ που αντιστοιχεί στη συνολική αξία αγοράς των ομολόγων  και  5.000 ευρώ σε χρηματική ικανοποίηση για αποκατάσταση της ηθικής βλάβης.

Έτσι και η πρωτόδικη ΜονΠρωτΑθ 2719/2011.