Οι τροποποιήσεις του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων από τον ν. 4161/2013

15-11-2013

Άρθρο των Χ.Παπαστάμου και Δ.Σπυράκου στο Νομικό Βήμα, 2013, σ. 1789-1804