Υπέρμετρος δανεισμός και δόλια αδυναμία πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3869/2010

01-07-2014

Εισήγηση του Δημήτρη Σπυράκου  στο Συνέδριο που συνδιοργάνωσαν στις 13-15/6/2014 στην Κομοτηνή ο Τομέας Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. και η Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή με θέμα «Οικονομική Κρίση και Προστασία του Καταναλωτή»

(βλ. Εισήγηση σε Θέματα/Ρύθμιση Οφειλών)