Οι εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης στις πρόσθετες παροχές των ασφαλιστηρίων συμβολαίων αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα

04-10-2014

Εισήγηση του Δημήτρη Σπυράκου  στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο που συνδιοργάνωσαν στις 19-20/9/2014 στην Αθήνα ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η «Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου και Ασφαλιστικού Δικαίου» με θέμα «Το τροχαίο ατύχημα – Αστική και Ποινική Ευθύνη των εμπλεκομένων μερών»