Η ρύθμιση και εποπτεία των αγορών

22-10-2014

Εισήγηση του Δημήτρη Σπυράκου στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Ιωάννινα, 17-19 Οκτωβρίου 2014