Η ένταξη των εξαιρέσεων κάλυψης στην ασφαλιστική σύμβαση και ο έλεγχος του κύρους τους

15-04-2015

Άρθρο του Δημήτρη Σπυράκου σε ΧρΙΔ 2015, 173 επ (βλ. σχετικό άρθρο)