Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και αποκατάσταση της οφειλής σε ευρώ

30-12-2015

Άρθρο του Δημήτρη Σπυράκου σε capital.gr

βλ. σχετικό άρθρο