Ενέργεια

30-07-2014

Φωτοβολταϊκά: Αδικαιολόγητη η μεταβολή της σταθερής τιμής σε συμβάσεις συμψηφισμού που έχουν συναφθεί, ακόμη κι αν δεν έχει γίνει η ενεργοποίηση της σύνδεσης

Αρκετοί καταναλωτές που είχαν υπογράψει συμβάσεις συμψηφισμού σε ικανοποιητικές τιμές (0,55 έως 0,495 ευρώ ανά Kwh) για την παραγόμενη ενέργεια από φωτοβολταϊκά  συστήματα που θα εγκαθιστούσαν στις στέγες κτιρίων  τους βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία αιφνιδιαστική […]

01-01-2013

Φωτοβολταϊκά: Η νομοθετική παρέμβαση, με την οποία μειώνεται η σταθερή τιμή της παραγόμενης ενέργειας σε υφιστάμενες συμβάσεις, ελέγχεται ως αντισυνταγματική

Με τις διατάξεις της Παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 ανατρέπονται οι σταθερές τιμές που έχουν συμφωνηθεί στις υφιστάμενες συμβάσεις για την πώληση της  παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα – μεταξύ άλλων και […]