Καταγγελία ασφαλιστικής σύμβασης

18-11-2016

Ανίσχυρες (και) ως καταχρηστικές καταγγελίες ασφαλιστικών συμβάσεων λόγω καθυστέρησης στην καταβολή του ασφαλίστρου

Άκυρες κρίνονται σε ένα πλήθος πρόσφατων δικαστικών αποφάσεων οι καταγγελίες ασφαλιστικής εταιρίας λόγω καθυστέρησης καταβολής του ασφαλίστρου (ΠΠΑ 800/2016, 3903/2015, 3520/2015). Οι αποφάσεις διαπιστώνουν παραβίαση των προϋποθέσεων που θεσπίζονται από το άρθρο 6 παρ. 2 […]

05-08-2013

Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης λόγω καθυστέρησης στην καταβολή ασφαλίστρου

Το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2496/97 για την ασφαλιστική σύμβαση προβλέπει σχετικά: «Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στον ασφαλιστή να καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή […]