Νοσοκομειακή κάλυψη

16-09-2013

Εκπιπτόμενα από την κάλυψη ποσά – Καταχρηστική η αύξηση κατά τη διάρκεια της σύμβασης του ποσού ή του ποσοστού των νοσοκομειακών εξόδων που εκπίπτει από την ασφαλιστική κάλυψη

Συχνά ασφαλιστικές εταιρείες προβλέπουν στους γενικούς όρους νοσοκομειακών ή εξωνοσοκομειακών καλύψεων τη δυνατότητα της εταιρείας να αναπροσαρμόζει (να αυξάνει) κατά τη διάρκεια – συνήθως στην επέτειο – της ασφάλισης  τα ποσά ή ποσοστά των εξόδων […]

26-08-2013

Κάλυψη Φ.Π.Α. εξόδων νοσηλείας

Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες αμφισβητούν την υποχρέωσή τους με βάση την ασφαλιστική σύμβαση νοσοκομειακής κάλυψης του ΦΠΑ που εμπεριέχεται στο λογαριασμό των εξόδων νοσηλείας. Πρόκειται για αντισυμβατική και κακόπιστη συμπεριφορά. Με το θέμα έχει ασχοληθεί στο […]