Έξοδα δανείου

29-08-2013

Παράνομη και καταχρηστική η επιβολή «εξόδων δανείου» στους δανειολήπτες. Δικαιώνονται οι δανειολήπτες που αξιώνουν την επιστροφή τους.

Καταχρηστική  η επιβολή  «εξόδων δανείου» ή «εξόδων προέγκρισης δανείου» ή «εξόδων εξέτασης αιτήματος δανειοδότησης» ή «λειτουργικών εξόδων χορήγησης δανείου» ή εξόδων που φέρουν άλλους συναφείς χαρακτηρισμούς ή «εξόδων νομικού και τεχνικού ελέγχου», δίχως να συναρτώνται […]