Εισπρακτικές εταιρείες

29-08-2013

Μπορούν οι δικηγόροι να ενεργούν σε εισπρακτικές οχλήσεις;

Ο νόμος 3758/2009 απαγορεύει με ρητό και κατηγορηματικό περιεχόμενο την ενημέρωση προς τους οφειλέτες για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πέραν των παραπάνω εταιρειών ενημέρωσης του άρθρου 3 παρ. 3 του […]

29-08-2013

Το θεσμικό πλαίσιο για τις εισπρακτικές εταιρείες

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των «εισπρακτικών εταιρειών» ρυθμίζεται από το νόμο 3758/2009 για τις «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις» (όπως ιδίως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο  36 του ν. 4038/2012). […]