Καταχρηστικοί όροι τραπεζικών συναλλαγών

29-08-2013

Απαγόρευση χρήσης και διατύπωσης γενικών όρων τραπεζικών συναλλαγών

Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ζ1-798 (ΦΕΚ Β 1353/11.07.2008), όπως έχει τροποποιηθεί με την Ζ1-21 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,  απαγορεύει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 21 ν. 2251/1994,  τη διατύπωση και […]