Πλειστηριασμών Αναστολή

02-01-2014

Απελευθέρωση των πλειστηριασμών

Άρθρο του Δημήτρη Σπυράκου στην Εφημερίδα των Συντακτών, 20.12.2013 Η Κυβέρνηση δημοσιοποίησε τη ρύθμιση για την άρση των περιορισμών των πλειστηριασμών, καλώντας τη Βουλή σε λιγότερο από 48 ώρες να την αξιολογήσει  και να τη […]

29-08-2013

Πλειστηριασμών Αναστολή – Παράταση της αναστολής των πλειστηριασμών μέχρι την 31.12.2013

Με το άρθρο 5 της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» που κυρώθηκε με τον ν. 4128/2013 (ΦΕΚ Α’/ 51) παρατάθηκε η αναστολή των πλειστηριασμών που […]