Σταδιακή εκταμίευση δανείου

29-08-2013

Καταχρηστικός ο εκτοκισμός του συνολικού κεφαλαίου του δανείου με την πρώτη ανάληψη σε περίπτωση σταδιακής εκταμίευσης

Καταχρηστικός έχει κριθεί ο όρος στεγαστικού δανείου που προβλέπει ότι ο δανειολήπτης θα πρέπει να καταβάλει τόκους για όλο το ποσόν του δανείου με την κατάθεσή του σε δεσμευμένο λογαριασμό του δανειολήπτη, από τον οποίο […]