Νέα

15-05-2013

Καταγγελίες ασφαλίσεων νοσοκομειακής κάλυψης – Ανίσχυρες χωρίς έγγραφη κοινοποίηση της δήλωσης καταγγελίας και κοινοποίηση

Δεν είναι λίγες οι φορές που καταναλωτές πληροφορούνται αιφνιδίως ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής, το οποίο περιλάμβανε την κάλυψη νοσοκομειακών  εξόδων, ακυρώθηκε γιατί καθυστέρησαν την καταβολή του ασφαλίστρου. Τούτο μάλιστα δίχως οι  ίδιοι να έχουν […]

01-01-2013

Φωτοβολταϊκά: Η νομοθετική παρέμβαση, με την οποία μειώνεται η σταθερή τιμή της παραγόμενης ενέργειας σε υφιστάμενες συμβάσεις, ελέγχεται ως αντισυνταγματική

Με τις διατάξεις της Παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 ανατρέπονται οι σταθερές τιμές που έχουν συμφωνηθεί στις υφιστάμενες συμβάσεις για την πώληση της  παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα – μεταξύ άλλων και […]