Νέα

30-07-2014

Φωτοβολταϊκά: Αδικαιολόγητη η μεταβολή της σταθερής τιμής σε συμβάσεις συμψηφισμού που έχουν συναφθεί, ακόμη κι αν δεν έχει γίνει η ενεργοποίηση της σύνδεσης

Αρκετοί καταναλωτές που είχαν υπογράψει συμβάσεις συμψηφισμού σε ικανοποιητικές τιμές (0,55 έως 0,495 ευρώ ανά Kwh) για την παραγόμενη ενέργεια από φωτοβολταϊκά  συστήματα που θα εγκαθιστούσαν στις στέγες κτιρίων  τους βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία αιφνιδιαστική […]

23-05-2013

ΕφΑθ 4108/2012: Καταχρηστικός ο όρος για αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου νοσοκομειακής κάλυψης σε ασφάλισης ζωής. Αναπροσαρμογή με βάση τον υποδείκτη υγείας της Στατιστικής Αρχής.

 Μία  σημαντική απόφαση εκδόθηκε  από το Εφετείο Αθηνών για την προστασία των ασφαλισμένων από μονομερείς αυξήσεις του ασφαλίστρου στις ασφαλίσεις νοσοκομειακής κάλυψης. Ειδικότερα, το Εφετείο κρίνει, με την με αριθμό 4108/2012 απόφαση του, σε εναρμόνιση […]

15-05-2013

Καταγγελίες ασφαλίσεων νοσοκομειακής κάλυψης – Ανίσχυρες χωρίς έγγραφη κοινοποίηση της δήλωσης καταγγελίας και κοινοποίηση

Δεν είναι λίγες οι φορές που καταναλωτές πληροφορούνται αιφνιδίως ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής, το οποίο περιλάμβανε την κάλυψη νοσοκομειακών  εξόδων, ακυρώθηκε γιατί καθυστέρησαν την καταβολή του ασφαλίστρου. Τούτο μάλιστα δίχως οι  ίδιοι να έχουν […]

01-01-2013

Φωτοβολταϊκά: Η νομοθετική παρέμβαση, με την οποία μειώνεται η σταθερή τιμή της παραγόμενης ενέργειας σε υφιστάμενες συμβάσεις, ελέγχεται ως αντισυνταγματική

Με τις διατάξεις της Παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 ανατρέπονται οι σταθερές τιμές που έχουν συμφωνηθεί στις υφιστάμενες συμβάσεις για την πώληση της  παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα – μεταξύ άλλων και […]