Νέα

01-01-2013

Φωτοβολταϊκά: Η νομοθετική παρέμβαση, με την οποία μειώνεται η σταθερή τιμή της παραγόμενης ενέργειας σε υφιστάμενες συμβάσεις, ελέγχεται ως αντισυνταγματική

Με τις διατάξεις της Παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 ανατρέπονται οι σταθερές τιμές που έχουν συμφωνηθεί στις υφιστάμενες συμβάσεις για την πώληση της  παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα – μεταξύ άλλων και […]