Παρεμβάσεις

28-11-2018

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Αναμένοντας τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου

Άρθρο Μελίνας Μουζουράκη στην ιστοσελίδα www.fpress.gr (βλ. σχετική ανάρτηση) Η υπόθεση  της προστασίας των δανειοληπτών που έχουν λάβει δάνειο σε ελβετικό φράγκο βρίσκεται στην πλέον κρίσιμη καμπή. Μετά την έκδοση πλήθους αποφάσεων στα πρωτοδικεία και […]

10-11-2018

ν. Κατσέλη: Διαχρονικός και όσο ποτέ αναγκαίος

Άρθρο του Δημήτρη Σπυράκου στην Ναυτεμπορική (βλ. σχετική ανάρτηση) Ο νόμος 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) θεσπίστηκε ως βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης, ενός προβλήματος δηλαδή που αντιμετωπίζουν όλες οι σύγχρονες κοινωνίες, ιδίως μετά την απελευθέρωση […]

30-11-2016

Συνεργάσιμος δανειολήπτης: Η αποκατάσταση του περιεχομένου μίας παρείσακτης στο Ν. 3869/2010 έννοιας

Μελέτη του Δημήτρη Σπυράκου σε ΧρΙΔ 2016, 405 επ. (βλ. σχετική μελέτη) Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 θεσπίζει δεσμευτικούς, μόνο για τα πιστωτικά ιδρύματα, κανόνες. Η χρήση σε αυτόν της έννοιας του συνεργάσιμου δανειολήπτη αναφέρεται […]

11-11-2015

Δάνεια σε συνάλλαγμα και προστασία του οφειλέτη- Με αφορμή τα Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο

Μελέτη του Δημήτρη Σπυράκου στο Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (έτος 2015/τεύχος 8-9) Η χορήγηση στεγαστικών δανείων σε συνάλλαγμα επιτρέπεται μόνον εφόσον ο πελάτης έχει ορθή και σαφή πληροφόρηση ή γνώση για τα χαρακτηριστι- κά, τους […]