Παρεμβάσεις

30-11-2016

Συνεργάσιμος δανειολήπτης: Η αποκατάσταση του περιεχομένου μίας παρείσακτης στο Ν. 3869/2010 έννοιας

Μελέτη του Δημήτρη Σπυράκου σε ΧρΙΔ 2016, 405 επ. (βλ. σχετική μελέτη) Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 θεσπίζει δεσμευτικούς, μόνο για τα πιστωτικά ιδρύματα, κανόνες. Η χρήση σε αυτόν της έννοιας του συνεργάσιμου δανειολήπτη αναφέρεται […]

11-11-2015

Δάνεια σε συνάλλαγμα και προστασία του οφειλέτη- Με αφορμή τα Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο

Μελέτη του Δημήτρη Σπυράκου στο Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (έτος 2015/τεύχος 8-9) Η χορήγηση στεγαστικών δανείων σε συνάλλαγμα επιτρέπεται μόνον εφόσον ο πελάτης έχει ορθή και σαφή πληροφόρηση ή γνώση για τα χαρακτηριστι- κά, τους […]

04-10-2014

Οι εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης στις πρόσθετες παροχές των ασφαλιστηρίων συμβολαίων αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα

Εισήγηση του Δημήτρη Σπυράκου  στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο που συνδιοργάνωσαν στις 19-20/9/2014 στην Αθήνα ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η «Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου και Ασφαλιστικού Δικαίου» με θέμα «Το τροχαίο ατύχημα – Αστική και Ποινική […]

01-07-2014

Υπέρμετρος δανεισμός και δόλια αδυναμία πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3869/2010

Εισήγηση του Δημήτρη Σπυράκου  στο Συνέδριο που συνδιοργάνωσαν στις 13-15/6/2014 στην Κομοτηνή ο Τομέας Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. και η Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή με θέμα «Οικονομική Κρίση και Προστασία […]