Νέα

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ
24-08-2018

Νέα Διεύθυνση

Η δικηγορική μας εταιρεία από τέλος Αυγούστου 2018 έχει μεταφερθεί επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 207, 1ος όροφος, πλησίον του μετρό Αμπελόκηποι.

20-10-2016

Παράνομες αυξήσεις στα ασφάλιστρα των καλύψεων νοσοκομειακής περίθαλψης

Με νεώτερες αποφάσεις, μετά την με αριθμό 4108/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών (βλ. εδώ),  εδραιώνεται περαιτέρω στη νομολογία η καταχρηστικότητα της πρακτικής των ασφαλιστικών εταιριών να προβαίνουν σε αυξήσεις της νοσοκομειακής κάλυψης, δίχως να ακολουθούν […]

18-10-2016

«ΣΤΕΓΗ-35»: Μία περίπτωση στεγαστικού δανείου με αδιαφανή τη διαμόρφωση του επιτοκίου – Η τράπεζα υποχρεούται να αποδίδει στον καταναλωτή τη μείωση του επιτοκίου αναφοράς

Η «ΣΤΕΓΗ-35». είναι η ονομασία μίας κατηγορίας στεγαστικών δανείων που χορηγούσε η Αγροτική Τράπεζα ιδίως τα έτη 2005-06. Το επιτόκιο του δανείου, στο οποίο θα χορηγούνταν το δάνειο, οριζόταν κυμαινόμενο και ως επιτόκιο αναφοράς για […]

01-03-2016

MARFIN Εισόδημα US 08: Πρωτόδικη δικαίωση για ασφαλισμένους της CNP

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών υποχρεώνει,  με την με αριθμό 1285/2016 απόφασή του , την ασφαλιστική εταιρία CNP Zωής, να αποκαταστήσει πλήρως τη ζημία την οποία υπέστησαν οι ασφαλισμένοι από τη συμμετοχή τους στο ασφαλιστικό επενδυτικό […]

Παρεμβάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
30-11-2016

Συνεργάσιμος δανειολήπτης: Η αποκατάσταση του περιεχομένου μίας παρείσακτης στο Ν. 3869/2010 έννοιας

Μελέτη του Δημήτρη Σπυράκου σε ΧρΙΔ 2016, 405 επ. (βλ. σχετική μελέτη) Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 θεσπίζει δεσμευτικούς, μόνο για τα πιστωτικά ιδρύματα, κανόνες. Η χρήση σε αυτόν της έννοιας του συνεργάσιμου δανειολήπτη αναφέρεται […]

Θέματα Α-Ω

Με σκοπό την κατανόηση της συμβολής που μπορεί να έχει ο νομικός χειρισμός στην αντιμετώπιση του προβλήματος και τη διάδοση χρήσιμων σχετικών πληροφοριών ή εμπειριών ο ιστότοπος  εμπεριέχει σχετική σελίδα με Θέματα Α-Ω (εμπλουτίζεται βαθμιαία). Η ένδειξη  παραπέμπει σε υποθέσεις του γραφείου μας. Στο παρόν σημείο θα αναφέρεται προσεχώς και ενδεικτικά η τελευταία καταχώρηση.