Oι στόχοι των εντολέων μας
είναι οι προκλήσεις μας

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΔΑΝΕΙΑ - ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Καταχρηστικοί όροι

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, κάνοντας χρήση της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 10 παρ. 21  Ν. 2251/1994, με την έκδοση των  με αριθμό  Ζ1 - 798          (ΦΕΚ Β 1353/11.07.2008) και Ζ1 – 21 (ΦΕΚ Β 21/18.01.2011) Υπουργικών Αποφάσεων, απαγόρευσε τη χρήση και διατύπωση στις τραπεζικές συμβάσεις των παρακάτω γενικών όρων συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με δικαστικές αποφάσεις.