Oι στόχοι των εντολέων μας
είναι οι προκλήσεις μας

Η πρακτική των ασφαλιστικών εταιριών να προβαίνουν σε μονομερείς αυξήσεις του ασφαλίστρου της νοσοκομειακής κάλυψης, δίχως να ακολουθούν συγκεκριμένα και εύλογα για τον καταναλωτή κριτήρια, είναι μη νόμιμη και καταχρηστική.  Τα δικαστήρια, σε πλήθος αποφάσεων, αναγνωρίζουν ότι οι όροι που χρησιμοποιούν οι εταιρίες για την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων είναι καταχρηστικοί, θέτουν κατά κανόνα  τον υποδείκτη υγείας ή, πάντως,  άλλο Δείκτη της Στατιστικής Αρχής ως κριτήριο αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου και υποχρεώνουν τις εταιρίες να επιστρέψουν τα ποσά που υπερβαίνουν τις αυξήσεις που με βάση τον παραπάνω δείκτη δικαιολογούνται (ενδεικτικά ΠΠΑ 1230/2021, ΠΠΑ 3291/2020, 2350/2019,  ΜΠΑ 9473/2019, ΠΠΑ 1025/2018, ΠΠΑ 1539/2018, ΠΠΑ 244/2018, ΠΠΑ 1227/2016, ΠΠΑ 4065/2015, ΕφΑθ 4108/2012, ΑΠ 1030/2001, ΕιρΑθ  1227/2016, Ειρ 48/2016, από τις αποφάσεις στις υποθέσεις μας).

Άρθρο του Δημήτρη Σπυράκου στο Nextdeal.gr

Συχνά ασφαλιστικές εταιρείες προβλέπουν στους γενικούς όρους νοσοκομειακών ή εξωνοσοκομειακών καλύψεων τη δυνατότητα της εταιρείας να αναπροσαρμόζει (να αυξάνει) κατά τη διάρκεια – συνήθως στην επέτειο - της ασφάλισης  τα ποσά ή ποσοστά των εξόδων που εξαιρούνται, εκπίπτουν,  από την ασφαλιστική κάλυψη. Ωστόσο, τέτοιοι όροι είναι καταχρηστικοί

Με την με αριθμό 552/2019 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας απορρίπτεται αίτηση ακυρώσεως μεγάλης ασφαλιστικής εταιρίας κατά της με αριθμό  Ζ1-74/4-2-2011 (ΦΕΚ Β 292) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, με την οποία απαγορεύεται η διατύπωση και χρήση γενικού όρου σε συμβάσεις ασφαλίσεως νοσοκομειακής περίθαλψης που επιτρέπει στην ασφαλιστική εταιρεία να προβαίνει, κατά τη διάρκεια της σύμβασης ασφαλίσεως ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία ανανέωσης της κάλυψης αυτής, σε αύξηση των ασφαλίστρων χωρίς να καθορίζονται κριτήρια ειδικά εκ των προτέρων, ορισμένα και εύλογα για τον καταναλωτή με βάση τα οποία θα γίνεται η αύξηση αυτή.  

Σελίδα 1 από 2